Πολιτική Επιστροφών/Ακυρώσεις

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν ή περισσότερα, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στη περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή σας δεν αφορά λάθος της εταιρείας, αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται ως εξής:

  1. Επικοινωνήτε τηλεφωνικώς την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το κατάστημά μας στο 22310 28723.
  2. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. απόδειξη λιανικής κλπ.)

Δεν γίνονται επιστροφές στα ακόλουθα προϊόντα:

  • Stock προϊόντα.
  • Προϊόντα που έχουν υποστεί φθορά μετά την παράδοσή τους τα ίδια ή η συσκευασία τους.
  • Προϊόντα για τα οποία αναφέρεται ρητώς στην περιγραφή τους ή αλλού, ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τσιρώνης Δημήτριος  –  www.Oikiaka.Com

Διεύθυνση: Χαντζοπούλου 9, Λαμία 35132
Τηλέφωνο: 22310 28723
Email: info@oikiaka.com

Επιστροφές με τα ΕΛΤΑ δεν γίνονται δεκτές.

Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας μέσω κάρτας ή λογαριασμού τραπέζης, η επιστροφή των χρημάτων σας για τα προϊόντα που επιστρέψετε γίνεται απευθείας στους λογαριασμούς αυτούς.

Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται σε τραπεζικό σας λογαριασμού που θα μας υποδείξετε γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, αν προκύψουν έξοδα εμβάσματος, σας επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου.

Εφ’ όσον η επιστροφή δεν γίνεται υπαιτιότητα της Εταιρίας μας, επιστρέφεται μόνο η αξία των προϊόντων, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα που επιβαρυνθήκατε στην πρώτη αποστολή.

Ακύρωση παραγγελίας από τo Oikiaka.Com

To Oikiaka.Com δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο.
  • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
  • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
  • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το Oikiaka.com θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας το συντομότερο δυνατόν, και οπωσδήποτε το πολύ εντός 4 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο